News

Selhání miniaturního ložiska

2019-03-21
Miniaturní kuličková ložiska s hlubokou drážkou při poruše asi 40% jsou prach, nečistoty, nečistoty a znečištění způsobené korozí. Kontaminace je obvykle způsobena nesprávným používáním a nepříznivým prostředím, které způsobí problémy s točivým momentem a hlukem. Miniaturní selhání ložiska vyplývající ze znečištění životního prostředí a znečištění může být zabráněno, ale také prostým pozorováním pouhým okem může určit příčinu tohoto selhání. Pokud je použití a instalace rozumné, eroze miniaturních ložisek snadno vyhnout. Rušivé vlastnosti jsou ponechány na dráze ložiska s miniaturním ložiskem nárazovým zatížením nebo nesprávnou montáží zahloubení. K erozi obvykle dochází, když zatížení překročí mezní hodnotu výtěžku. Pokud není správně nainstalována, může dojít k erozi zatížení napříč miniaturním ložiskovým kroužkem. Mikro-zahloubení na ložiskových kroužcích vytvoří hluk, vibrace a přídavný moment.